Stensbroflis HB

Vi säljer och levererar eldningsutrustning för flis och spannmål

 
Startsida

Flisugnar
Gör en bränslekalkyl
Flisfickor
Panna vid sågverk
Prisexempel

Sidor med foto
Flisugnar o flisfickor
Ugn med flisficka
Sågverksanläggning
Norreskog
Flera bilder

Kontakt

Stensbroflis HB
Kjell Andersson
Nyvångsv 196
297 93 Huaröd
Tel 044 - 330 247
Fax 044 - 330 303
mobil 0703-387447

Flisvärmeanläggning på -400 kW, -1200kW

Vi har projekterat och byggt en ny värmeanläggning vid sågverket i Skättilljunga där den gamla anläggningen förstördes vid en brand

Installationen vid sågverket i Skättilljunga består av

Osbypanna HHTS 400 kW, Stensbrougn 400 kW

Vi har projekterat och byggt en ny värmeanläggning vid sågverket i Ekeryd, Markaryd på 1200 kW.

Denna installation består av

Osbypanna HHTS 1200 kW, Stensbrougn 1200 kW

Båda installationerna innehåller
styrutrustning byggd enligt FBEA93, stoftavskiljare, sluss, hydrauliskt flisförråd rökgasfläkt, och skorsten