Stensbroflis HB

Vi säljer och levererar eldningsutrustning för flis och spannmål

 
Startsida

Flisugnar
Gör en bränslekalkyl
Flisfickor
Panna vid sågverk
Prisexempel

Sidor med foto
Flisugnar o flisfickor
Ugn med flisficka
Sågverksanläggning
Norreskog
Flera bilder

Kontakt

Stensbroflis HB
Kjell Andersson
Nyvångsv 196
297 93 Huaröd
Tel 044 - 330 247
Fax 044 - 330 303
mobil 0703-387447

Komplett anläggning 

 

Skiss över hur en anläggning kan
vara konstruerad

Överst ett hydraulmatat flisförråd
med skruv och elväxel.

Nedanför en förugn (flisugn) där
pannan kan anslutas på vilken sida
som helst.

Nederst på ritningen pannan med
skorsten