Stensbroflis HB

Vi säljer och levererar eldningsutrustning för flis och spannmål

 
Startsida

Flisugnar
Gör en bränslekalkyl
Flisfickor
Panna vid sågverk
Prisexempel

Sidor med foto
Flisugnar o flisfickor
Ugn med flisficka
Sågverksanläggning
Norreskog
Flera bilder

Kontakt

Stensbroflis HB
Kjell Andersson
Nyvångsv 196
297 93 Huaröd
Tel 044 - 330 247
Fax 044 - 330 303
mobil 0703-387447

Detta system har en flisficka utomhus som matar pannan via slussen. Slussen och den utvändiga flisfickan kan ersättas av en 1 m3 flisficka alternativt en 4 m3 , se sida flisfickor och ugnar.
Panna från Lettland på 55 kW med Stensbroflisugn på 60 kW Sluss med sprinklersystem o larm  
Stensbroförugn är en fastbränsleeldad, skruvmatad förugn som kan anslutas till de flesta förekommande värmepannor. Med förugn menas att förbränningen av bränslet sker i en ugn utanför värmepannan. De mycket heta och brinnande rökgaserna leds genom en gashals in i värmepannan, där rökgaserna får avge sin värme till pannvattnet eller till en luftström (varmluftspanna).
Förbränningsrummet är helt inklätt i eldfast material med högeffektiv isolering med luftkanaler, vilket ger en hög förbränningstemperatur och möjliggör eldning med fuktiga bränslen.
För att kunna styra förbränningen är förugnen utrustad med fläkt och spjäll för primär-, sekundär-, och tertiärluft.
Anläggningen styrs av ett automatikskåp som med hjälp av panntermostaten ser till att inställd panntemperatur upprätthålles.